Mistr Třeboňského oltáře - dílna, Ukřižování z kaple sv. Barbory, kolem 1385

Povánoční komentovaná prohlídka, která představí námět Tří králů ve středověkém umění: Vyšebrodský oltář, Svatojakubský oltář, Svatojiřský oltář a další.

 

Každý účastník starší 6 let je povinen mít nasazen respirátor daných parametrů nebo nanoroušku a prokázat se potvrzením o ukončeném očkování nebo potvrzením o prodělání onemocnění COVID-19, od něhož neuplynulo více než 180 dnů. Potvrzení je nutné mít s sebou kvůli případné kontrole hygieny na místě. Bez prokázání se jedním z těchto dvou uvedených způsobů nelze umožnit vstup na akci. Doporučujeme nákup vstupenek v předstihu online.  

 

místo setkání: u pokladen v Klášteře sv. Anežky České

rezervace: GoOut