Plzeňská madona – originál po restaurování

Plzeňská madona je po staletí nejuctívanějším uměleckým dílem v Plzni. Výstava Nad slunce krásnější. Plzeňská madona a krásný sloh ji představuje v širokých náboženských a kulturněhistorických souvislostech jako prototyp madon krásného slohu, který vznikl v prostředí pražské katedrální hutě Petra Parléře v úzkém provázání s náboženskou, politickou a kulturní situací závěru vlády Karla IV. a počátku vlády Václava IV. 

 

Madona plzeňská byla v Praze objednána k roku 1384 německými rytíři, správci farního kostela sv. Bartoloměje v Plzni, patrně v souvislosti s ukončením významné etapy přestavby chóru kostela. Záhy po svém vzniku se stala inspirací pro varianty, repliky či devoční kopie, vytvářené od počátku 15. století. Již po husitských válkách byla považována za palladium města Plzně. Její kult se intenzivně rozvinul v baroku a pokračoval po celé 19. století až do čtyřicátých let 20. století. Dnes je opět obnovován. Madona plzeňská je hlavní patronkou Plzeňské diecéze a ochránkyní města Plzně.

 

Vstupenky je možné zakoupit online na www.plzenskavstupenka.cz, nebo na pokladně Turistického informačního centra města Plzně – náměstí Republiky 41. Po dobu vystavení originálu sochy (20. – 29. 5.) je pro návštěvu výstavy potřeba předem zakoupit časovou vstupenku

 

Z důvodu velkého zájmu veřejnosti bude umožněno prohlédnout si originál Plzeňské madony v prodloužené otevírací době 10–20 hodin. Otevřeno bude i v pondělí 24. 5. Vstupenky budou v prodeji od 10. 5. od 9 hodin. Základní vstupné je stanoveno ve výši 120,- Kč a zlevněné 70,- Kč (senioři, děti do 15 let a držitelé ZTP).