Autorkou květnové výstavy Changed in Return je studentka FDULS v Plzni Naděžda Noarová.

 

V Jednotě představí soubor akvarelových kreseb, který reflektuje její působení v rodině klasických umělců a jejich vzájemné ovlivňování se. Její výtvarný přístup je chaotický, spíše intuitivní bez předem promyšleného konceptu, než u tvorby jejich rodičů. Ve svých dílech poté Naděžda hledá ty spojitosti, které dokazují vzájemný vliv obou přístupů.