Výstava Nalomení je výsledkem neobvyklé spolupráce umělců, kteří zde spojili dva rozdílné přístupy k tvorbě. Ta se liší jak médiem, skrze které se vyjadřují, ale také odlišným myšlenkovým pozadím. Lucie Kordačová s Luciou Kotvanovou se vyjadřují konceptuálněji. Vytváří site-specific objekty, fotografují a používají fotografii, točí videa atd. Jan Chlup se pak pohybuje převážně na poli malby a animace. Nalomení lze tedy chápat také jako metaforu pro spolupráci, která s sebou přinesla zajímavý dialog vyznačující se snahou o prosazení, vyhýbání, sblížení, neporozumění apod. ve snaze nalézt společný bod. Nemělo jít o kompromis, ale o spojení dvou přístupů ve společném díle, kde se naruší či nalomí možnosti jistého a osvědčeného osobního způsobu umělecké tvorby. Místem tohoto propojení a styčným bodem spolupráce se stal prostor kuchyně a narušení základních prvků utvářejících realitu.

UMĚLCI:

JAN CHLUP (*1986) studoval na AVU, absolvoval stáže na VŠUP a na Camberwell College v Londýně. Zabývá se zejména malbou a animací. Pracuje s tématy, která se týkají vnímání prostoru a času v těchto zobrazivých médiích. Jedním z jeho témat je obsedantní mapování svého bezprostředního okolí.

LUCIE KORDAČOVÁ vystudovala obor textilní a oděvní design na Technické Univerzitě v Liberci a na Fakultě Umění a Designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Absolvovala studijní stáž na Universidade do Porto v Portugalsku a na Vysoké škole Výtvarných Umění v Bratislavě, kde se seznámila s katedrou multimédií a působila zde v ateliéru Intermédií Ilony Németh. V současné době studuje na Akademii Výtvarných umění v ateliéru Nová Média u Anny Daučíkové. Ve své tvorbě se věnuje převážně site-specific instalacím, zajímá se o geopolitická témata či umění spolupráce.

Bc. LUCIA KOTVANOVÁ (*1988) je absolventka odboru Animácie výtvarného umenia na Trnavskej univerzite v Trnave. V súčasnosti študentka posledného ročníka magisterského štúdia ateliéru intermédií a multimédií Ilony Németh na Vysokej škole výtvarných umení. Od roku 2012 pracuje ako externá lektorka na oddelení galerijnej pedagogiky v Slovenskej národnej galérii.

KURÁTORKY: Alžběta Cibulková a Zuzana Krišková

Výstava probíha ve spolupráci se Seminářem současného umění Ústavu dějin umění FF UK v Praze pod vedením Doc. PhDr. Marie Klimešové, PhD.

Partneři: klub K4, Artmap, Jlbjlt, Magistrát Hlavnního města Praha