Večer, ve kterém názory přizvaných hostů budou pouze důležitou předehrou pro společnou živou diskusi. Přijďte nám pomoci porozumět poslání Národního divadla, kulturnímu prostoru České republiky ve 21. století, uprostřed měnící se Evropy a jejích sociopolitických vztahů.

Moderuje: Alice Koubová

Hosté: Yvona Kreuzmannová, Marta Ljubková, Jolana Matějková, Ondřej Lánský