Národní galerie Praha je nejvýznamnější sbírkou výtvarných děl v České republice. Díky více jak 200leté tradici nabízí reprezentativní přehled umění v Čechách a podstatné aspekty středoevropského a světového uměleckého dění. V současné době využívá Národní galerie Praha sedm pražských výstavních objektů, mimo Prahu jsou její sbírky umístěné také v zámcích Žďár nad Sázavou a Fryštát.

 

KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ: Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550 

PALÁC KINSKÝCH: krátkodobé výstavy

VELETRŽNÍ PALÁC: 1796–1918: Umění dlouhého století, 1930–současnost: České moderní umění, 1918–1938: První republika,  Sbírka grafiky a kresby 

SALMOVSKÝ PALÁC: krátkodobé výstavy

ŠTERNBERSKÝ PALÁC: revitalizace sbírkové expozice od 9/2019

SCHWARZENBERSKÝ PALÁC:  Staří mistři 

VADLŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA: krátkodobé výstavy

 

Historie Národní galerie Praha

Dějiny Národní galerie Praha se začaly psát 5. února 1796, kdy se skupinka významných představitelů patrioticky zaměřené české šlechty, společně s několika vzdělanci z řad osvícenského měšťanstva rozhodla, řečeno dobovou terminologií, pozdvihnout upadlý umělecký vkus domácí veřejnosti. Korporace, nazvaná Společnost vlasteneckých přátel umění, pak založila dvě významné instituce, které Praha postrádala: Akademii umění a veřejně přístupnou Obrazárnu. Právě Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění se stala přímou předchůdkyní NGP. Roku 1902 přibyla k Obrazárně další významná instituce – Moderní galerie Království českého jako soukromá fundace císaře Františka Josefa I. Moderní galerie pak začala budovat kmenovou kolekci českého umění 20. století.

V roce 1918 se Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění proměnila v ústřední uměleckou sbírku nového státu. Vedení Obrazárny se v roce 1919 ujal Vincenc Kramař, který ji za krátkou dobu proměnil v relativně moderní, odborně spravovanou galerii. Ve složitém válečném období, v roce 1942 přešly pod správu Národní (oficiálně Českomoravské zemské) galerie fondy zrušené Moderní galerie. Zákon o NG z roku 1949 pak tento stav právně posvětil.