Natália Trejbalová: Miniaturní světy

Dvoudenní workshop s Natálií Trejbalovou, s jednou z vystavovavých autorek, jehož cílem je poodhalit základy tvorby filmové scény miniaturních rozměrů. Pomocí jednoduchého fotografického pozadí a různých organických a jiných materiálů účastníci dílny
si vytvoří vlastní scénu a v ní sérií obrazů. V této osobní krajině pak budou zkoumat možné narace, jež se v ní mohou odehrávat. Natália Trejbalová se ve své tvorbě zajímá o současnou podobu komunikace, založenou ve větší míře na rychle se měnících obrazech
a log reprezentujících abstraktní koncepty v nejpřístupnější podobě a z toho vyplývající standardizaci vkusu, tužeb a chování. Natália se zúčastnila mnoha kolektivních výstav (ViaFarini, Milano; 77, Milano; Galerie Charlot, Paříž; Fotomuseum Winterthur
ve Švýcarsku; ISEA 2015 v Abu Dhabi; Localedue, Bologna; a jiné). Svůj video art prezentovala rovněž na 16 ° Quadriennale di Roma (2016). 

Max. počet účastníků: 10 osob, na workshop je potřebná předchozí registrace Více informací
a přihlášení: Šárka Zahálková, sarka.zahalkova@gmpardubice.cz, 732 436 722

Workshop je vhodný pro kohokoli od 14 let, kdo se nebojí zkoumat možnosti současného umění a audiovizuální tvorby. Podmínkou účasti je vlastní smart phone či fotoaparát s možností
video snímání.