Výstava Moments & Details je představením stejnojmenné publikace ilustrací Natálie Blehové. V prostorách Galerie Prokopky tak lze spatřit výběr děl společně s prvotními nákresy, díky kterým je možnost nahlédnout do procesu tvorby této umělkyně.

 

Knížka Moments & Details (Momenty a Detaily) zobrazuje atmosféru anglických kaváren města Derby. V těchto místech, kterými jsou malé útulné kavárničky i větsí řetězcové podniky, zachycuje v obrazech nejen zaměstnance a hosty, ale také detaily, na které se člověk ve svém uspěchaném životě obvykle pozorněji nezaměřuje. Všechny ilustrace byly nejdříve naskicované tužkou přímo na místě při pozorování lidí a objektů, následně detailně vykreslené černým fixem. Poté následovalo skenování prvotních verzí, digitální úprava a výběr barev. Dokončené ilustrace pak byly seskupeny v celek, čímž vznikla knížka, kterou si můžete prohlédnout na této výstavě.

 

Projekt, který vznikl ve spolupráci Galerijní Laboratoře a FHS, byl kurátorkou účelně vybrán pro prostory, které se nachází v jídelně hotelu, aby vytvářel jakési zrcadlo a inspiroval k pozastavení se. Díla nás tak mají přimět všímat si detailů kolem nás a vnímat atmosféru i malých pomíjivých momentů. Jeden vybraný velkoformátový tisk tyto záměry umocňuje a nabízí návštěvníkům na chvíli opravdu splynout.

 

Natálie studuje třetím rokem bakalářský obor Ilustrace na univerzitě v Anglii (University of Derby). Věnuje se digitální i tradiční tvorbě a za dobu studia nasbírala zkušenosti z různých odvětví tohoto oboru. Jedná se například o ilustrace do magazínů, časopisů a knížek (dětských i pro dospělé), vytváření plakátů, pohlednic, přání, obálek pro CD a knihy nebo také typografický tisk a sítotisk. Pro její styl je typická především práce s liniemi, vzory a také charakteristické rysy postav. Tyto znaky bychom našli v obou stylech ilustrace (v realističtější i té více stylizované), kterými se Natálie momentálně zabývá. Možnost volby stylu umožňuje věnovat se více druhům ilustrace a dává příležitost pracovat na různorodých projektech.

 

Kurátor: Markéta Vaněčková

 

Pohoštění na vernisáž zajistilo Sociální bistro Střecha