Pátá výstava z cyklu site-specifických výstav v Hrdličkově muzeu človeka –

výstava fotografií Natalie Perkof
zobrazuje portréty obličejů, rukou a nohou lidí a portréty celých rodin. V
prvním případě zkoumá estetickou morfologii částí lidského těla. V
druhém případě se zamýšlí nad podobností rodinných příslušníků a zda-li
je vůbec “pravá rodina” ta která je biologicky spřízněná.