Absolventi FaVU VUT v Brně. Výstava představuje tvorbu dvou autorů, kteří rozdílnými formálními postupy zpracovávají téma přírody. Pro tvorbu Denisy Krausové jsou stěžejní příběhy zasazované do bizarní snové krajiny. Její obrazy lze chápat jako kolážovité mnohovrstevnaté deníky zpracovávané postmoderním mixem malířských stylů. Východiskem prostorových prací Martina Šmída je architektura a příroda, mezi nimiž autor hledá a zdůrazňuje vzájemné tvarové souvislosti.