Repríza úspěšné a provokující pražské výstavy o české a československé architektuře posledních šedesáti let doplněná o olomoucké reálie. Stavby a koncepty, jejichž cílem bylo zvrátit zaběhané stereotypy a špatná rozhodnutí. Vzpoury proti nejrůznějším podobám odcizení a disfunkcí. Výstava probíhá ve spolupráci s Galerií Jaroslava Fragnera a spolkem Za krásnou Olomouc v nově budovaném kulturním centru Molitorova knihovna.