Společná prezentace obrazu Mikuláše Medka a drátěného objektu Karla Malicha je premiérovým dílem výstavního cyklu Nebezpečné vztahy. Jeho záměrem, v narážce na slavný epistolární román Choderlose de Laclose, bude inscenovat neočekávaná, respektive nekanonická setkávání významných autorů. Spíše než nové interpretační rámce budou vytvářeny situace, které divák může stejně tak přijmout, jako odmítnout. Otevřená forma nabídne možnost aktivní i pasivní kontemplace; hledání a promýšlení vzájemných souvislostí vystavených artefaktů, zapůjčených tentokrát pro výstavu ze soukromých sbírek. Jedním z důležitých rysů cyklu bude zpřístupňovat tímto způsobem veřejnosti jinak obtížně dostupná umělecká díla.

První konfrontace (použijme dobově populární termín) nabízí v komorním formátu dvě časově paralelní řešení ze 70. let minulého století. Určujícím společenským kontextem jejich vzniku byl nástup tzv. normalizace. Zahrnují v sobě širokou škálu východisek a tendencí umění, které přineslo 20. století: kubismus, surrealismus, strukturální abstrakci, informel, konstruktivní tendence či imaginativní umění (pojem vytvořený domácí teorií umění). Obě vystavená díla jsou samozřejmě také výsledkem rozdílných individuálních mentálních a psychických dispozic obou umělců.