Maďarská umělkyně Veronika Romhány, v současnosti na rezidenci nadace Agosto Foundation, představí svoji novou multikanálovou video instalaci. V rámci večera dále uvede Marek Hlaváč sérii svých participativních performancí.

Výstupem umělecké rezidence Veroniky Romhány je pokračování mystifikační „spolupráce“ s fiktivní ruskou umělkyní Věrou Nimovou. Multikanálová video instalace odkrývá temné a nevyzpytatelné stránky její problematické osobnosti.

Postupy Veroničiny tvorby připomínají mnohovrstevnatý výzkum – pokud ovšem lze jako výzkum označit napůl podvědomou, intuitivní metodu práce. Ve svých 3D animacích začala používat více minimálně zpracovaných materiálů a méně estetizujících prvků: méně renderovaných obrazů a více anti-estetiky prostředí samotného 3D software. Práce na téma „přizpůsobivé“ osobnosti se stala spíše osobní vnitřní cestou – sebeanalýzou. Možná k této proměně přispěl i kontrast pražských brutalistických budov a zdejšího výrazného historického dědictví secesní architektury.

Multikanálová instalace je součástí komponovaného večera ve spolupráci s kolektivem Punctum. Po prezentaci instalace Veroniky Romhány následuje série participativních performancí Marka Hlaváče.

Harmonogram:
19:00 – série performancí Marka Hlaváče
21:00 – vernisáž Nedotýkejte se toho, prosím! Veroniky Romhány

Kolektivní filtr
Společná hra na jeden nástroj, kde cílem není vytváření zvuku, ale naopak jeho krocení, s potřebnou velkou dávkou disciplíny a spolupráce.

Kolektivní elektronická hudba s normalizačním strojem / nudná hudba
Společná improvizace s vícero stejnými nástroji, jedním z hráčů je počítač, který poupraví a normalizuje volná gesta účastníků, naučí se je jich hru, kodifikuje ji a hraje místo nich.

Black metal
Pseudonáhodný šum vs. chaotický oscilátor vs. bicí
bicí: Ondřej Doskočil
 

Marek Hlaváč absolvoval AVU – Ateliér intermediální tvorby Tomáše Vaňka. Jeho hudební performance, často participativního charakteru, zkoumají zvukové plochy vokální i elektroakustické v hraničních oblastech 18 000 až 20 000 Hz.

Veronika Romhány studovala na Akademii umění v Budapešti, je členkou Studia mladých umělců FKSEa je zastoupena galerií Horizont. V rámci rezidenčního pobytu pokračuje ve výzkumu a vývoji svého posledního projektu Nimova. Projekt, simulující spolupráci s fiktivní ruskou umělkyní Věrou Nimovou, je reakcí na současné politické tendence, které si žádají zvýšenou angažovanost a společenskou zodpovědnost. Státem založená MMA (Maďarská akademie umění) je v současnosti zastaralou, konzervativní kontrolní institucí zaujímající k umění v Maďarsku velmi formální stanovisko a preferující až „nostalgický“ pohled na umění, ve většině případů mimo kontext současné umělecké scény. Projekt Nimova je kritickou reakcí na tyto tendence. Snaží se poukázat na situaci umělce – outsidera ve složité spleti státních institucí a uměleckých komunit (vládních, opozičních i amatérských). Projekt se symbolicky zaměřuje na různé druhy projevu autoritářské osobnosti a zkoumá, jak může moc či chamtivost negativně ovlivnit naši individualitu. Zkoumá také komplexní působení existenčního a finančního kontextu na chování a osobnost jednotlivce. V tomto projektu používá Veronika Romhány různé techniky jako video, 3D animace či sochu. Vytváří tak vizuálně expresivní model světa, v němž flexibilní osobnost Věry Nimové studuje a pozoruje.

Pro více informací navštivte https://www.agosto-foundation.org/cs/nedotykejte-se-toho-prosim