Nehmotný zásah IIIII

Interpretace

Idea

Informace

Invence

Inspirace

Interpretační centra v krajině a v procesu

 

Photo FAMU + DAMU KALD + Multimédia VŠE + IPR PRAHA

představují výsledky semestrální práce na přípravě interpretačních center v oblasti připravovaného příměstského parku Soutok.

 

Prezentace rozpracovaných projektů a idejí studentů 3 vysokých škol, kteří připravují interpretační místa v krajině v oblasti plánovaného příměstského parku Soutok. Projekty vznikaly během období s mnoha omezeními volného pohybu v mentálním a hybridním prostoru. Během prázdninových měsíců bude probíhat jejich zhmotnění, v týmech, materiálu i prostoru. První fyzické představení proběhne přímo na špičce soutoku Berounky a Vltavy v den podzimní rovnodennosti.

 

Organizační tým: Martin Stecker, Štěpánka Šimlová, Tomáš Žižka, Zdeněk Vondra, Zdeněk Ent

Grafické řešení: Jan Slabihoudek

Zahajovací den: 10. 6. 2021 od 13:00 – 19:00 (od 17:00 za osobní účasti autorů)

10. – 18. 6. 2021