Tvorba Pavla Sterce (* 1985), finalisty 22. ročníku Ceny Jindřicha
Chalupeckého, má nejčastěji podobu komplexních a do detailu promyšlených
instalací reagujících na nejrůznější druhy podnětů. Ve té poslední
autor využívá exotické reálie jako nástroj k univerzálnějším úvahám o
symbolickém kapitálu, fetišizaci, hodnotách a jejich devalvaci.