Nejasný předmět touhy je nová interaktivní instalace výtvarné umělkyně
Lucie Svobodové. Zahrnuje design, film a technologii umožňující hru s
komponováním zvuků.

kurátor Jiří Ptáček