Michal Kadleček, Čechům a psům vstup zakázán!

… jsou vyhraněna těm, kdo vidí bezpráví a mlčí. "Nechci ani tak připomínat hrůzy, které tito lidé prožili, to se připomíná poměrně často a pravidelně ve všech oborech umění i mimo ně. Nechci dělat práci o zločinech (válečných ani mimoválečných), ale o mlčení lidí, o mlčení, které tyto zločiny umožňuje a které cítím minimálně jako spoluúčast na nich." MK. Kontroverstní cyklus obrazů naleznete na artforgood.cz.