Diskurz o pohledu jako sociálním fenoménu, který klade důraz na kategorii diváctva, se v umělecké teorii (v návaznosti na předchozí výzkumy optiky a tvarové psychologie) plně rozvinul až během 20. století. Základem pro dnešní bádání se staly významná filosofická pojednání spojující pohled s principem dohlížení (M. Foucault), s vývojem identity (J. Lacan) nebo s osobou „Druhého“ (E. Levinas, J.-P. Sartre).

Společným předmětem zájmu vybraných fotografických souborů studentů Ateliéru reklamní fotografie UTB ve Zlíně je fyziologický proces dívání se, upřený pohled jako mocenský nástroj a nejednoznačnost vztahu mezi pozorujícím a viděným. Jednou z konotací názvu výstavy může být i odkaz na známý erotický thriller s motivy voyerismu.