Prostorová site specific instalace Nekonečnostěn kontrastuje s architektonickou situací Univerzitního náměstí. Hmota se bude transformovat na linie.

 

Před tím, než divák spatří na svém zařízení kombinaci reality s augmentovanou realitou, musí si do svého zařízení stáhnout autorskou aplikaci.

 

Ing. arch. Ivo Louda pracuje s tématem objemu a jeho odhmotněním, propojuje digitální a materiální svět.

 

Současně v Galerii Stěna bude ke shlédnutí retrospektiva za uplynulý rok její činnosti pod vedením BcA. Pavly Zemanové. Divák zde bude moci zhlédnout střípky z doposud realizovaných výstavních projektů studentů.

 

Tyto dvě současně běžící výstavy budou součástí týdenního festivalu současného umění Art Week Liberec 2019.