Nemanja Milisavljević je vědecký pracovník podílející se v rámci doktorského studia chemie na výzkumu RNA. Jeho současná práce je ve fázi příprav stavebních prvků, na kterých bude moci proběhnout samotný výzkum. Tento proces je několikaměsíční chemickou rutinou, při které se modifikují jednotlivé složky RNA – Adenosine, Cytidine, Guanosine a Uridine. Cílem budoucí práce bude zjistit, zda je možné z modifikovaných částí sestavit funkční RNA šroubovice, případně jak se budou chovat a jaké budou mít vlastnosti. Zde namísto rutiny a jasného výsledku přichází hra s náhodou a zatím nezmapovaným procesem, který bude až zpětně revidován.
Výstava Nemanji Milisavljeviće je výsledkem naší vzájemné diskuse o jeho chemické práci a možnostech jejího zobrazení. Na jedné straně je vystaven současný stav výzkumu, tedy příprav stavebních prvků a na straně druhé budoucí modifikované RNA, jejichž sestavení a vlastnosti jsou zatím opředeny očekáváním.

Matěj Smrkovský