Helcel, Netočný, sam83, 2017

Martin Netočný a Oskar Helcel jsou obrazovými editory. Pro své komentáře a vyprávění využívají prostředek fotografie. Výstava bude spojovat jejich odlišné a přesto protínající se přístupy, například volbu digitálního nebo analogového záznamu.