Helcel, Netočný, sam83, 2017

Martin Netočný a Oskar Helcel pro svou obyčejnost představují v systému uměleckých škol výjimečnou dvojici. Věnují se fotografii a výstava bude spojovat jejich odlišné a přesto prostupující se přístupy.