Výstava prezentuje bohatou projekční činnost místních architektů, zejména z meziválečného období první republiky. Projekty, které se týkají především veřejného zájmu a prostoru, nebyly z různých důvodů realizovány. Přesto tvoří kulturní myšlenkové bohatství i díky tvůrcům, architektům, např. Místeckému, Kupkovi nebo Balánovi. Nedílnou součástí tématu výstavy je část věnovaná partnerovi projektu, městu Dubnici nad Váhom

 

Úvodního slova k této výstavě se chopí autoři Petr Zajíc a Marie Koukalová.

Výstava je součástí cyklu pořadů Dobrá architektura a MaGC.