Práce: NEUTILITÁRNÍ ŠKOLA – JOSEF DANĚK, BLAHOSLAV ROZBOŘIL A BARBORA KLÍMOVÁ

 

7.12. 2010, 18.00
Neutilitární škola IV. – Scénická beseda
„Josef Daněk a Blahoslav Rozbořil představují divákům publikum“

 

Zakladatelé neutilitární školy Blahoslav Rozbořil a Josef Daněk se rozhodli představit některé z účastníků svých scénických přednášek z druhé poloviny osmdesátých let. Jde o osobnosti, které autorská představení pravděpodobně ovlivnila, ale které je svým vlivem na autory také spoluvytvářeli.

V průběhu večera se dozvíte o široké škále tvůrčích a vědeckých aktivit. Dále bude řeč o nesrovnalostech, které se objevují ve vzpomínkách, o zvláštní potřebě vracet se do starých časů a o zapadnutí oka do hloubky k jádru hlavy.