Neviditelní a (ne)přehlédnutelní

Fotografie: Martin Koubek, ateliér Cow-back
                  Jan Reichl
Všechny fotografie byly pořízeny na akci Noc venku Liberec, 19.11.2015.
Zážitková akce pořádaná pro veřejnost a pro podporu lidí bez domova a lidí ohrožených ztrátou bydlení. 
Cílem je bořit stereotypy a předsudky většinové společnosti o tomto tématu a upozornit na to, že každý člověk má svou hodnotu.