Výstava Nezbytnost Martina Prudila ponúka tri projekty, ktoré spája kontinuálna časovo neukončená činnosť. Ide o diela: Mazání Boha (2009 – doteraz), Rekonstrukce Boha (2009 – doteraz) a Artmapa (2010 – doteraz). So selektívnym textovo-obrazovým a technologickým princípom vymazávania autor pracuje približne od roku 2008. Vo všetkých troch projektoch jasne ukazuje svoju nedôveru k nekritickému prijímaniu informácií a symptomaticky odkazuje k dielu francúzskeho kultúrneho teoretika Paula Virilia – Informatická bomba (2000), ktorý v tomto diele rozoberá hegemóniu informácií v súčasnom technokratickom svete.

Z tiskové zprávy Zuzany Janečkové