V někdejší jídelně prelatury břevnovského kláštera visí mezi renesančními a barokními malbami obraz Bolestný Kristus, který dosud zůstával stranou odborného zájmu. V roce 2016 vyslovil Štěpán Vácha, autor této výstavy, domněnku, že by mohlo jít o dílo Hanse von Aachena, dvorního malíře císaře Rudolfa II. Technologický průzkum a restaurování malby, které provedl Adam Pokorný, nejenže potvrdily malířovo autorství, ale přinesly i další překvapivé poznatky. Výstava představuje obraz, seznamuje s výsledky uměleckohistorického bádání a technologického průzkumu i s průběhem restaurování.

 

Výstava ve Window Gallery, výlohách knihovny Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, je volně přístupná z ulice Na Perštýně a Husova.