Krátké komentáře k expozici 1918–1938: První republika v rámci programu NGP 22

 

10.30 Veletržní palác, funkcionalistický skvost a představení konceptu expozice Výtvarná scéna První republiky pohledem tehdejšího uměnímilovného obyvatele s historičkou umění Markétou Ježkovou

11.00 Moderní galerie (Antonín Slavíček, Bohumil Kubišta a Max Oppenheimer) s historičkou umění Markétou Ježkovou

11.30 Weinertova umělecká a aukční síň (Josef Čapek, Jan Zrzavý, Paul Klee) s historičkou umění Markétou Ježkovou

12.00 Krasoumná jednota (František Muzika, Maxim Kopf, Mary Duras) s historičkou umění Markétou Ježkovou

13.00 Mánes (Jindřich Štyrský, Toyen, Vincent Makovský) s historičkou umění Markétou Ježkovou

13.30 Topičův salon (Milada Marešová, Vlasta Vostřebalová Fischerová, Zdenek Rykr) s historičkou umění Markétou Ježkovou

14.00 Veletržní palác, funkcionalistický skvost a představení konceptu expozice Výtvarná scéna První republiky pohledem tehdejšího uměnímilovného obyvatele s historičkou umění Markétou Ježkovou

16.00 Výstava soudobé kultury v Brně v roce 1928 (Max Švabinský, Otto Gutfreund) s historičkou umění Jitkou Šosovou

16.30 Slovensko a Podkarpatská Rus (Martin Benka, Ľudovít Fulla, Anton Jaszusch) s historičkou umění Jitkou Šosovou

17.00 Epilog První republiky – umělci proti fašismu (Josef Čapek, John Heartfield) s historičkou umění Jitkou Šosovou

 

Cena: zdarma / Doba trvání: cca 15–30 min. / Místo setkání: u návštěvnických výtahů ve 3. patře