Ostražitost považuje Klaus Staeck za „první občanskou povinnost“. Již od začátku 70.let vzbuzoval tento umělec, nakladatel a právník rozruch. Dodnes neztratil víru v komentáře politického a společenského dění, kterých lze dosáhnout za pomoci uměleckých prostředků. Bojuje proti neporozumění a ignoranci a jeho satirické obrazové a textové montáže si vysloveně vynucují pozornost a nutí k zamyšlení.
Za posledních 40 let jeho tvorby vzniklo více než 300 motivů plakátů. Početně největší část zaujímají ty, které se věnují ochraně životního prostředí. 40 originálních plakátů je nyní k vidění na výstavě v Goethe-Institutu. Fascinující a zároveň smutná je však skutečnost, že některé z jeho nejstarších plakátů neztratily nic ze své aktuálnosti. „Velké množství motivů nechce a nechce zestárnout“, zjišťuje Klaus Staeck. Proto je také název výstavy současně jejím programem: “NIC NENÍ VYŘÍZENO”.