Dvojice autorů, se věnuje převážně figurativní malbě na zdánlivě ambivalentím pozadí. V galerii Kostka se rozhodli promíchat svoje díla a vytvořit atmosféru pozastavení se u prostřeného stolu. Jana Vojnárová pracuje volnějším malířským gestem její postavy jsou charakterově a emotivně vícevrstevné. Martin Herold přesně buduje prostory, ve kterých se jeho postavy nacházejí a tím pro diváka vytváří zajímavou významovou kulisu.

Jak sami zmiňují, pro instalaci s tématem večeře našli východiska například ve filmech francouzského režiséra Clauda Chabrola, který se své postavy často zachycuje při stolováním, nechává své postavy řešit jejich problémy skrze setkávání se u obědů a večeří. Pro Galerii Kostka vytvořili kompaktní místo spojující architekturu s jejím domovem.