Nikdy nekončící příběh; život po umění

Tereza Brussmannová a Filip Hauer

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě / Galerie Alternativa

Komenského 10, Jihlava (www.ogv.cz)

6. 4. – 30. 4. 2017

vernisáž: 6. 4. 2017 v 17 hodin

Instalace Terezy Brussmannové a Filipa Hauera ilustruje jejich společný umělecký výzkum, v rámci něhož se zabývají podobami morálních a technických prostředků pro budoucnost. Základní metodou zkoumání se stala konfrontace s etickými hranicemi společenských uspořádání. Výsledkem práce je symbolická mapa budoucnosti a design umění.

Zakódované vzorce chování jsou klíčem k ohledávání hranic intimní politiky jednotlivce, jeho agrese a individuality. Život po práci, kterou přebírají tovární roboti, se pro jednotlivce stává nečekaně složitější. Své okolí zaplňuje uživatel prefabrikovaným nábytkem, prostor pro vlastní sebevyjádření se rychle zužuje. Naproti tomu jsme ohroženi celým vesmírem. 

Subjektivita se v nové společnosti nevyjevuje skrze svobodnou volbu, ale skrze škálu nabízených formátů, barev, fontů a povrchů. Jedince samotného pak nedefinuje komunita, ve které vyrůstá, nýbrž celky, které pro něj vyrábějí produkty na míru. 

YourSöchi je skvělým příkladem projektu, který je inspirován tradiční prací s materiálem a zároveň dovoluje zákazníkovi kreativně tvořit vlastní prostředí. Instalace v galerii sestává z představení produktu potenciálním zákazníkům a ze záznamů interakce vystavujících umělců s prefabrikovanými předměty.

 

Zájmem Terezy Brussmannové je objekt a jeho sociální konotace. Problémy architektury podstavce a vnímaní umění v jeho historickém kontextu, stejně jako dětská narace, nebo vztahy mezi tradicí přírodních národů a současné společnosti.

Filip Hauer se zaměřuje na zkoumání zvuku a digitálních médií. Diváka pouští na tenký led mezi realitou a konstruovanou situací. Snaží se jej zpřítomnit a dostat ho do nekompromisní blízkosti ke zpochybnění daných termínů a pokládání otázek ohledně smyslu existence. Výrazným bodem je materiálová pomíjivost a destrukce zdrojů.