Dům umění Ústí nad Labem a Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

si Vás dovolují pozvat na výstavu Nikita Kadan – Spektákl neorganizovaných mas od 12/12 2018 – 2/2 2019

a vernisáž výstavy ve středu 12. prosince 2018 od 19 hodin.

Úvodní slovo pronesou kurátoři výstavy Monika Szewczyk a Michal Koleček spolu s umělcem Nikitou Kadanem.

V 16 hodin proběhne komentovaná prohlídka s umělcem a kurátorem.

 

Nikita Kadan tvoří kontemplativní díla úzce provázaná se společenskými poměry a historií ukrajinské a sovětské kultury. Jeho díla nejsou nikterak citově přikrášlena, přestože mnohdy odkazují na drastické zkušenosti. Kadan pracuje s obrazy, objekty a archivy, které jsou primárně ukotveny v regionálním diskursu 20. a 21. století, avšak nahlíženy z globální perspektivy. Za inspirací cestuje po celém světě, pátrá v literatuře, na internetu, v depozitech a archivech kulturních institucí, spolupracuje se skupinami reprezentujícími široké spektrum politických preferencí.

Nikita Kadan zkoumá okolnosti zhroucení jistého civilizačního projektu. Pro své dílo si vybral zásadní skutečnosti – skutečnosti představující stopy intenzivních zkušeností. Sovětský svaz se rozpadá, beze spěchu a rozhodně ne tak bezbolestně, jak se snad ještě před časem zdálo. Dopad a význam Sovětského svazu nelze vymazat spolu s pomníky, na něž se vztahují dekomunizační zákony. Ostatně ne že by současný stav liberálních demokracií byl o něco lepší, podíváme-li se na tamní výběr pomníků.