Výstava Immortal Bouquet vtahuje diváka do prostředí starého zahradnictví, které ztratilo svůj původní tržní potenciál. Prodej a aranžování řezaných květin, jejichž původní krása se postupně tvarově i geneticky proměňovala společně se vkusem, či náladou spotřebitelů. Okrasné květiny se stanou vypravěči vlastního druhu a paměti místa. 

Nina Grúňová (1990) je absolventkou malířského ateliéru Luďka Rathouského na brněnské Fakultě výtvarných umění a nyní dokončuje svá druhá magisterská studia na FAMU v oboru Audiovizuální studia. Pobyt autorky je společným programem FAVU a Domu umění – rezidence pro absolventa fakulty. 
http://www.ninagrunova.com/