Upside Down

Upside Down je jednou z mnoha společných prací Nongkran Panmongkol a Lexy Peroutky. Je pokračováním jejich interpretací a pozorování společenského vývoje v euro-asijském a tedy i světovém společenském prostoru. Jejich spolupráce je založena na kritickém pohledu, který se soustředí na základní etické a politické otázky v prostředí současného ekonomického liberálního modelu či řádu.