Výstava Norberta Thomase v Galerii Závodný se pokusí představit tohoto renomovaného německého umělce prostřednictvím několika cyklů jeho prací, které průběžně vznikaly od 90. let 20. století do současnosti. Poslední z cyklů byl realizován přímo pro specifický prostor Galerie Závodný.

 

Norbert Thomas se zabývá křehkou vazbou mezi nahodilostí a pevným řádem, mezi systémem a chaotickým uspořádáním. Vypracoval si několik kritérií, které spoluutváří základní bázi jeho tvorby:

 

1. struktury vytváří řád / neohraničené, nelimitované struktury jsou řádem bez hranic. systém není tak hmatatelný

2. jen když je struktura nějakým záměrem omezena a limitována, lze spatřit základ řádu

3. limity jsou nutné, jen tak se zrodí tvar / uspořádání struktury je pak možné číst

 

Norbert Thomas vždy pracuje v sériích, které řeší konkrétní problémy, např. systém a logiku opakování motivů linií a pruhů, výstavbu konstruktů, které připomínají jednoduché rastry, mřížky. Zajímají ho rovněž objekty a modely umístěné v architektonickém prostoru, které často realizuje z kovu a oceli. Hraje si s nástěnnými reliéfy, které svými ostrými geometrickými tvary napovídají, že byly zrozeny v přísně daném logickém systému, ale díky redukci výchozího rastru, ze kterého byly vytrženy, a hravé barevnosti reliéfů, působí v instalaci velmi přirozeně a lehce. 

Pokud jsou tyto geometrizované struktury namalovány akrylovými barvami na ručně dělaném papíru, působí téměř hapticky a křehce. Zvýšenou senzitivitu jim přidává i způsob, jakým Norbert Thomas s malbou pracuje. Z kartonu vysoké gramáže seškrabuje a odtrhává části geometrizované malby tak, aby základní systém byl pro diváka stále čitelný, jeho struktura je ale rozvolněna a vytváří tak iluzi nahodilého uspořádání.  

 

Norbert Thomas vystudoval Akademii výtvarných uměnív Kasselu mezi lety 1969 – 1974. Účastnil se řady ateliérových stáží, např. ve městě Santa Cruz na Tenerife /1982-85/, v New Yorku /1995/, Madridu /2000/, Istanbulu /2004/, Berlíně /2009/ či Montevideu /2013/. Od roku 1987 působil rovněž jako univerzitní profesor /Bielefeld 1987-1991, Wuppertal 1991-2016/. Texty o jeho práci zpracovávali renomovaní autoři, např. Eugen Gomringer, Hans-Peter Riese, Eckard Neumann, Peter Voklwein…

 

V současnosti žije a tvoří Norbert Thomas v Essenu, jeho práce jsou zastoupeny v mnoha státních i privátních sbírkotvorných kolekcích po celém světě.