NORMA je platformou. Vzniká jako bezprostřední reakce na chybějící formát diskuse o architektuře. Testujeme prostor soužitím disciplín, lidí, umění. Kulturně aktivujeme Podskalí. Praxe podmiňuje náš pohled, teorie nastavuje prostředí kritické diskuse. Pořádáme výstavy včetně doprovodného programu, spravujeme otevřenou mediatéku – archiv a knihovnu architektonicky zaměřených publikací a periodik. Iniciujeme vznik mezinárodní sítě programově spřízněných galerií, se kterými tvoříme společné koncepce výstav a přinášíme do Prahy vybrané projekty z jejich programu. Organizujeme mezinárodní konference, zprostředkováváme rezidence zahraničních umělců a architektů. Program je koncipován pro laickou i odbornou veřejnost. Podílíme se na tvorbě současné identity Podskalí, chceme podpořit zájem místních obyvatel o umění, o prostor, kde žijí, o program v něm probíhající.