Zveme na představení nové knihy North Sea Rising: A Case for Water-Based Commons.

 

V knize North Sea Rising se její editoři Nabi Agzamov a Francesca Vanelli zasazují o nový pohled na regionální společenství v povodí Severního moře. Prostřednictvím řady esejů se odborníci a praktici zabývají historickým vývojem tohoto dynamického regionu a jeho dědictvím, výzvami spojenými se změnou klimatu a možnými přístupy potřebnými k představení vize odolné a spravedlivé budoucnosti Severního moře.

 

Tom Holbrook ve svém příspěvku A New Hansa? zkoumá historický a současný význam obchodních a městských sítí v regionu, Di Fang ve svém textu Mapping the Human-Ocean Nexus kritizuje tradiční kartografii a obhajuje „oceánské myšlení“ zaměřené na biodiverzitu a Nashin Mahtani v eseji To Dream Like a River zdůrazňuje význam komunitně vedené samosprávy. Knihu uzavírá text North Sea Manifesting, v němž Agzamov a Vanelli navrhují plynulý, inkluzivní model řízení, který vyvažuje ekologický a sociální rozměr. Kniha zpochybňuje konvenční pojetí území a správy a obhajuje vizi Severního moře zakořeněnou ve spolupráci, odolnosti a ekologické rovnováze.

 

Nabi Agzamov je architekt a urbanista s odbornými znalostmi v oblasti městské ekologie. Zabývá se výzkumem udržitelného a odolného prostředí a vztahem mezi vodou, ekologií a městy.

 

Francesca Vanelli je architektka a urbanistka s odbornými znalostmi v oblasti správy půdy a vody. Zaměřuje se na adaptaci na povodně na více úrovních a na vztah mezi řízením rizik katastrof a správou měst.

 

Di Fang je architektka, urbanistka a výzkumnice, která se snaží pochopit vztah mezi člověkem a oceánem v různých kontextech.