V Pragovka Gallery Rear můžete zhlédnout výstavu Nostalgie jako avantgarda (pokus o romantismus v současné sekulární společnosti). Zahájení proběhne v neděli 28. 6. 2020 v 18:00. Dětský program vernisáže – jako novinka – proběhne už od 14:00.

 

Výstavní projekt Nostalgie jako avantgarda představuje výběr děl šesti umělců mladší a nastupující střední generace, kteří do oblasti umění vstupují nevázaně, zcela nezávisle na vizuálním světě rychle se střídajících trendů. Témata jejich děl se primárně neopírají o módní sociální, genderová, ekologická či politická témata propíraná ve virtuálním prostoru mediálního fóra, ale jejich přístup k umění vychází přirozeně z reflexe žité reality a jejich vnitřního prožívání. Z jejich děl je cítit nostalgie, která pramení z jejich společné touhy vytvářet si silná a dlouhodobá osobní pouta ke konkrétním věcem, místům, přírodě. Tento romantický návrat na pozadí své vlastní zkušenosti a prožitku, znovuprožívání již objeveného, lze vnímat jako přirozenou reakci na pocit nejistoty z toho čím dnešní člověk skutečně je, kam směřuje a kde jsou jeho kořeny.

 

Vystavující: Adam Kašpar, Alžběta Josefy, Matěj Kolář, Julia Koudela Hansen Löve, Ondřej Maleček, Vilma Prázná.

Kurátorka: Hana Šauerová

 

DOPROVODNÝ PROGRAM:

28. 6. Vernisáž, performance Matěje Koláře

16. 7. Dolce far niente/ komentovaná kurátorská prohlídka výstavou

30. 7. Dolce far niente

13. 8. Dolce far niente

27. 8. Dernisáž výstavy

 

Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, Státním fondem kultury a Městskou částí Praha 9.