kurátorka výstavy: Jana Stejskalová
11. 6. – 4. 9. 2015, vernisáž výstavy 10. 6. 2018, 18 hod
17. 6. Čaj o páté – neformální diskuze s vystavujícími umělci

STUDENTKA KURÁTOSKÝCH STUDIÍ FUD UJEP VYSTAVUJE STUDENTY FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP.
Jana Stejskalová představuje svůj kurátorský projekt, se kterým se přihlásila na výzvu vypsanou naší kavárnou ve spolupráci s Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

"Přestože se může zdát, že fotografie ani malba již nemůže v dnešní přesaturovavé době nikoho překvapit a přinést nic nového, v živném prostředí Fakulty umění a designu UJEP se přece jen rodí něco nečekaného. Snahou již není fascinovat prázdnými hodnotami dříve nedosažitelné technické kvality ani pohledy na místa, kam se člověk běžně nedostane. Dochází zde naopak k jistému návratu k lidským hodnotám a prožitku magického realismu našich životů. Umělci hledají
cestu k překladu osobních významů a k artikulaci myšlenek, které není možné umlčet. Nebývalá shoda výtvarného názoru napříč různými ateliéry fakulty vedla k nutnosti tato díla společně představit v galerijním prostoru. Vystavené práce mladých autorů reprezentují možnosti vyjadřování pomocí obrazu nejen ve své obvyklé formě, ale především svou silou nutí diváka k rekonstrukci vlastních stanovisek." (text: Jana Stejskalová)