Nová doba – nový život – meziválečná architektura v lázních Luhačovice 1918 – 1948

vernisáž: 18. září 2018, v 17:00 hodin
trvání výstavy: 19. 9. – 25. 11. 2018

místo: vstupní I. podlaží budovy 14, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

     Výstava seznamuje s architektonickým děním ve významném lázeňském městě v meziválečné éře. Pro Luhačovice byly z hlediska vzniku architektonických památek v minulém století stěžejní dvě období. První můžeme datovat od roku 1902 do počátku první světové války, kdy se zde plně rozvíjela secese, reprezentovaná svébytným stylem Dušana Jurkoviče a Emila Králíka. Druhé významné období spadá do 20. a 30. let, kdy byla v Luhačovicích předními českými architekty realizována řada významných staveb. Mimo jiné byly postaveny penziony v Bílé čtvrti od Bohuslava Fuchse, plovárna, pošta od Ladislava Machoně, pavilon Ottovky, tenisový pavilon a Inhalatorium od Josefa Skřivánka, lázeňská mlékárna (nyní Divadelní restaurace) od Miloslava Kopřivy, ředitelství lázní od Emila Králíka, Společenský dům od Františka Roitha. Ve válečném období vyprojektoval Oskar Pořízka lázeňskou kolonádu, pavilon Vincentky a navazující budovy Vyšetřovacího a výzkumného ústavu. Tato moderní meziválečná architektura lázeňské místo radikálně změnila. Prezentované lázeňské realizace patří ke kulturnímu dědictví nejen našeho kraje, ale i celorepublikového kontextu.

     Každá z výrazných staveb je představena prostřednictvím fotografické a plánové dokumentace jak v původní tak současné podobě. Výstava je doplněna modelem, orientační mapou, dobovými články, publikacemi i korespondencí architektů s investory, především s akciovou společností lázní. Vedle představitelů hlavního proudu architektury dostali prostor také měně známí architekti a stavitelé. Připomenuty jsou i nerealizované návrhy, urbanistické koncepce a výsledky architektonických soutěží na řešení lázeňského centra z roku 1933.

     Prezentace je rozdělena podle typologie na lázeňské stavby (lázeňské domy, pavilon nad pramenem, kolonáda, společenský dům, sanatoria), městské stavby (pošta, sokolovna) a penziony a lázeňské vily. Představuje řadu plánů, fotografií a pohlednic a na velkoformátových fotografiích dokumentuje současný stav jednotlivých staveb. Výstavu připravila zlínská galerie ve spolupráci s Muzeem města Brna, Moravským zemským archivem v Brně, Muzeem luhačovického Zálesí a Muzeem umění Olomouc, z jejichž fondů pochází celá řada dosud nepublikovaných materiálů. K výstavě bude vydána doprovodná publikace – průvodce po meziválečných stavbách v Luhačovicích.

     Tento výstavní projekt je dalším krokem zlínské galerie ke zprostředkování cenného architektonického dědictví ve Zlínském kraji. Na příkladu realizací ve významné lázeňské lokalitě se podrobně zabývá různými aspekty architektonického dění v meziválečném období od roku 1918 s důrazem na funkcionalistickou etapu. Je to architektonická část širšího projektu, který galerie připravuje ve svých výstavních prostorách v rámci připomínky výročí naší státnosti.

Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

V rámci doprovodného programu připravujeme výlet do Luhačovic – Cesta za meziválečnou architekturou do Luhačovic: 21. 9., 10:00 – 17:00, přednáška Jindřicha Chatrného a Dagmary Černouškové (MMB) v úterý 16. 10. v 17:00 hodin,
promítání dokumentárního filmu Evropský architekt Bohuslav Fuchs – projekce filmu 20. 11. od 17:00 hodin.