Zveme na komentovanou prohlídku výstavy Nové realismy s autory projektu.