konference Nové realismy Liberec

Mezinárodní uměleckohistorická konference pořádaná Technickou univerzitou v Liberci a Oblastní galerií Liberec v rámci tradičního sympozia Mezery v historii.

 

V termínu 21. – 22. 10. 2019 pořádá Technická univerzita v Liberci v návaznosti na řešení grantu Nové realismy na československé výtvarné scéně 1918–1945 ve spolupráci s Oblastní galerií Liberec uměleckohistorické sympozium, na kterém budou prezentovány výsledky dosavadního výzkumu a příbuzná témata související s tradičním sympoziem Mezery v historii věnovaném německy hovořícím výtvarným umělcům a umělkyním z Čech, Moravy a Slezska.

 

Začátek v 10:00.

 

Kontakt: Anna Habánová, M.A., Ph.D. anna.habanova@ogl.cz, +420 724 834 554