V pořadí již 3. díl série jednorázových performativních událostí Nové sady, tentokrát v podání umělce Andrease Gajdošíka a kolektivů autorů.

 

Intervenční akce do veřejného prostoru. Ambiciózní podnikatelský záměr na pozadí blížící se tragédie, svátkokaz, politováníhodná negativní externalita.

 

Tato informace vám není určena. Dojde vám několik dní před vaším úhynem: I navzdory pečlivě pěstovanému mýtu o vlastní nesmrtelnosti je kapitalismus u svého konce. Lidská práce, stojící v jeho samotných základech jakožto hlavní vytěžitelný zdroj zisku, ztrácí s nastupující automatizací výroby jakýkoliv smysl. A společně s ním jej ztrácí i všechny zaměstnankyně a zaměstnanci. Kapitalismus je u konce, jelikož vlastníci z kapitalismu i lidí již vytěžili vše potřebné a cenné a jednoduše se posouvají dále vstříc novým úrodným půdám zcela soběstačných strojů. V éře automatizace již není třeba pečlivě balancovat mezi nízkostí platů a mírou frustrace zaměstnanců. Výrobní prostředky jsou zkrátka reprodukovány samy sebou. Akumulované vlastnictví je upevněno v nekonečné smyčce sebe-zesilující výroby. Jde o koloběh, v němž ne-superbohatí nemají žádné místo. Smysl postrádá nejen jejich pracovní, ale i spotřebitelský potenciál – již nejsou vytěžitelnou pracovní silou, kterou je třeba si dokola kupovat výrobky, nýbrž jsou prostě jen plýtvači konečných planetárních zdrojů. Jsou hladovými krky s volebním právem a otravnou touhou po rovnější společnosti. V novém automatizovaném uspořádání tak jsou nejenže zbytečnými, ba dokonce přebytečnými aktéry. Jsou překážkou a rizikem v nastolení plně automatizovaného ráje nejbohatších. Společnost Global Genocide Inc.® nabízí komplexní řešení této palčivé otázky pracujících: Globální změnu klimatu℠. Jde o naprosto přírodní řešení na bázi extremizace povětrnostních jevů, rozvratu ekosystémů, nastolení sucha a hladomoru i mnoha dalších vyhlazovacích procesů, jež povedou k eliminaci nepotřebných pracujících a zajištění nerušené vůdčí pozice nejbohatších vlastníků. Narozdíl od konkurenčních řešení známých z historie i současnosti je přitom metoda Global Genocide Inc.® zcela nenásilná a etická – jde o zcela přírodní proces, na němž se většina pracujících aktivně podílí – ať již vlastní extenzivní spotřebou, odmítáním existence Globální změny klimatu℠, potlačováním ekologických hnutí, tak i přímou politickou podporou a obranou nejlepšího z možných uspořádání – kapitalismu. V rámci propagační akce Party-Extinct-Repeat se společnost Global Genocide Inc.® zaměří nejen na své zámožné klienty, ale i nejširší veřejnost. Té nabídne pestrý výběr tradičních vánočních stromů z Čech, Moravy a Slezka za maximálně zvýhodněné a bezkonkurenční ceny. Tento dar je vyjádřením našich upřímných díků. Jste to totiž právě Vy, široká báze pracujících ne-vlastníků, bez koho by náš produkt Globální změna klimatu℠ jednoduše nemohl fungovat. Děkujeme Vám za Vaši neutuchající přízeň, vskutku obětavou spoluúčast a těšíme se na brzké setkání. Šťastné svátky a vše nejlepší do pár následujících let přeje široké veřejnosti, Vaše Global Genocide Inc.®

 

8/12
18:00 zahájení / před budovou Centra experimentálního divadla

19:00 vernisáž výstavy / katakomby CED

 

9–10/12

průběžná akce před budovou CED