V únorovém vydání pořadu JEDNO DÍLO / JEDEN SVĚT budou mít diváci jedinečnou příležitost prohlédnout si mimořádně cenný přírůstek do sbírek Západočeské galerie v Plzni, obraz Václava Brožíka Anežka Steinhäuserová a Zikmund ze Švamberka (Ve smrti spojeni), 1875.

Obraz bude po celý den vystaven ve střední lodi výstavní síně Masné krámy a v 17 hodin jej představí ve své přednášce ředitel Západočeské galerie v Plzni Mgr. Roman Musil.

Brožíkův obraz v hodnotě 1,5 milionu korun byl zakoupen do sbírek Západočeské galerie v Plzni díky mimořádné finanční podpoře Plzeňského kraje ve výši 500 000 Kč a prostřednictvím dotace Ministerstva kultury České republiky z programu ISO na výkupy kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu v částce 775 000 Kč.

Jde o velmi cenné obohacení kolekce děl Václava Brožíka ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni.