Putovní výstava představí návrhy vzešlé z mezinárodní krajinářsko-architektonické soutěže na podobu budoucího Památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Nový památník a expozice v Letech by měly uctít památku obětí holokaustu Romů a Sintů, připomínat, informovat, vzdělávat a podnítit diskusi o minulosti, ale zároveň o současné společenské situaci a zabývat se i tématy diskriminace menšin a lidských práv. Do soutěže se přihlásilo 41 návrhů z ČR i ze světa (Velká Británie, Španělsko, Japonsko atd.). Odborná porota soutěže v čele s ing. arch. Josefem Pleskotem nakonec vybrala návrh Jana Sulzera a Lucie Vogelové z ateliéru terra florida v.o.s. a Jana Světlíka, Vojtěcha Šedého a Filipa Šefla z Ateliéru Světlík.