Panelová diskuze je součástí doprovodného programu výstavy „Odkrok. Diplomová výstava studentů Centra audiovizuálních studií“.

 

Účastníci:

Jaroslav Záhora – půdní biolog při Mendelově univerzitě

Alžběta Randusová – pedoložka, ministerský rada pro obor ochrany půdy na Ministerstvu zemědělství

František Hájek – agronom při kompostárně Jarošovice

 

Moderováno autorkou instalace „Obohacování půdy“ Vendulou Guhovou.

 

Jaké kvality potřebuje zemědělská půda mít, aby měla správnou funkci pro krajinu, respektive proč je život v půdě důležitý? Co se dá systémově dělat pro zlepšení stavu půdy a pro její správnou ochrannou funkci v krajině? Jak jsou v současnosti nastavena ekonomická a jiná pravidla pro fungování zemědělského hospodaření? Jakou roli může mít kvalita půdy při zmírňování dopadů změny klimatu a zmírňování eutrofizace vodstev?

 

Současná debata týkající se změny klimatu mnohdy opomíjí klíčovou součást našich životů – půdu. Ve své instalaci „Obohacování půdy“ a její přidružené panelové diskuzi „Nutnost péče o půdu“ věnuje Vendula Guhová pozornost nezbytnosti zajímat se o stav půdy. Panelová diskuze složená z odborníků na půdní život, na zemědělskou politiku a ze zemědělce z praxe by mohla vést ke komplexnímu náhledu na danou problematiku.