Centrum pro současné umění FUTURA představuje výstavu NY / Prague 6 – skupinu šesti newyorských umělců, jejichž tvorba zahrnuje instalaci, projekty ve veřejném prostoru, sochu, malbu, práce vycházející z fotografického média a performance. Kurátor Omar Lopez-Chahoud pro výstavu vybral umělce, kteří se nejen nacházejí v různých fázích kariérního růstu, ale současně pocházejí z odlišného kulturního prostředí. Tato výstava je výsledkem jejich společného rezidenčního pobytu na zámku Třebešice, kam byli pozváni na tři týdny,aby zde vytvořili nové projekty. Díky této jedinečné možnosti mohl kurátor s umělci úzce spolupracovat, což bezprostředně podpořilo vznik těchto děl. NY / Prague 6 se tak stala jakousi platformou pro výměnu ideí mezi umělci, kurátorem a místní uměleckou komunitou, čímž umožnila newyorským umělcům tvořit v pro ně jedinečném prostředí a kontextu České Republiky.

Kurátor: Omar Lopez-Chahoud