To nejlepší ze sochařské sbírky Muzea umění Olomouc uvidí od června návštěvníci Trojlodí Muzea moderního umění. Jádro výstavy tvoří sochařská díla 20. století, nicméně opomenuta není ani nevelká, ale velmi zajímavá kolekce sochařských děl z doby pozdní gotiky, baroka a 19. století. Koncepce výstavy není postavena na chronologickém řazení exponátů, snaží se nabídnout různorodá témata i výrazové prostředky, které mohou sochařské dílo definovat. Vybrané exponáty staršího umění tak nabízejí až do začátku roku 2024 nejen zajímavý dialog napříč staletími, ale také mnohdy nečekaná setkání i překvapivé souvislosti.

 

Muzeum umění vlastní přes 1300 sochařských děl a ve svém největším výstavním prostoru Trojlodí představí v osmi kapitolách stovku těch nejvýznamnějších exponátů – skulptur, reliéfů i objektů. Návštěvníci mohou spatřit díla klasiků první poloviny 20. století, jako jsou František Bílek, Otto Gutfreund, Vincenc Makovský, Josef Mařatka, Jan Štursa či Hana Wichterlová a další. Poválečné umění až po současnost reprezentují například Hugo Demartini, Rudolf Chorý, Eva Kmentová, Jiří Kolář, Stanislav Kolíbal, Karel Malich, Zbyněk Sekal, František Skála, Aleš Veselý nebo Jan Wojnar. Do výběru byli zařadzeni také regionální autoři, kteří v celkové konfrontaci své tvorby snesou srovnání s ostatními umělci..

 

Na výstavním projektu se podílejí nejen muzejní odborní pracovníci na staré i moderní umění (Michal Soukup, Olga Staníková, Helena Zápalková, Jana Hrbáčová), ale kvůli objektivnějšímu pohledu na kvalitu sbírky přizvalo Muzeum umění ke spolupráci i Martinu Bezouškovou z Národní galerie v Praze. Externí architektonická kancelář Amulet (Petr Bureš, Jan Skoček, Alžběta Žabová) pak pomohla vyřešit náročnou instalaci celé výstavy. Některé exponáty také musely projít náročným restaurováním, a tak je budou moci návštěvníci zhlédnout v jejich původní kráse.