Stálé expozice Na vlnách umění (Umění v českých zemích), Heinrich Liebieg, sběratel a mecenáš (expozice věnovaná sběrateli, který shromáždil na 220 obrazů německé, rakouské a francouzské provenience 19. století), Zlatý věk nizozemského malířství (Nizozemská malba 16.-18. století) a Interaktivní výstava (exponáty, které si můžete vyzkoušet!). 

Krátkodobé výstavy, animační programy, komentované prohlídky a jiné kulturní programy.

Knihovna otevřena pro veřejnost ve středu (1-13 hodin) a ve čtvrtek (13-16 hodin).

Kavárna, šatna, obchod.