Městská galerie svou letní reprezentativní výstavou přibližuje díla vynikající, byť do nedávné doby zapomenuté malířky a ilustrátorky Milady Marešové, jejíž tvorba je v mnohém právě s Litomyšlí svázaná. Vernisáž výstavy Obrazové příběhy Milady Marešové se uskuteční v pátek 5. 6. v 17.00 před domem U Rytířů. Úvodní slovo pronese kurátorka výstavy Martina Pachmanová, uznávaná historička umění, působící na VŠUP v Praze, která se dlouhodobě věnuje otázkám genderu v oblasti moderního umění a retrospektivní výstavou v Moravské galerii v Brně v roce 2008 znovuobjevila tvorbu Milady Marešové. K výstavě vychází stejnojmenný katalog s textem Martiny Pachmanové.

Výstava představuje Miladu Marešovou jako svébytnou vypravěčku – jako malířku všedního, převážně velkoměstského života mezi válkami, ale také coby mimořádně plodnou autorku ilustrací knih, časopisů a bibliofilií. Prezentována jsou její nejvýznamnější díla, zápůjčky z Národní galerie v Praze i od řady soukromých sběratelů mj. i z Německa. Mezi exponáty je rovněž soubor dosud nevystavených kreseb, které se nacházejí ve sbírkách litomyšlské galerie. Tato díla galerii věnoval v roce 1938 Arne Laurin, šéfredaktor Prager Presse a blízký přítel Milady Marešové, který v roce 1939 emigroval do USA, kde v roce 1945 zemřel.

Práce na papíře doprovází soubor unikátních bibliofílií, které Marešová vytvořila pro Josefa Portmana, litomyšlského tiskaře a knihovníka, s nímž spolupracovala na 11 bibliofilských tiscích. Tyto práce ukazují na autorčino zaujetí indickou a perskou miniaturou a její lásku k východnímu a orientálnímu umění. Josef Portman svoje knihy vydával ve velmi malých nákladech, dnes je řadíme k raritám v rámci české knižní produkce; do Litomyšle jsou tyto jedinečné tisky půjčeny ze sbírek Památníku národního písemnictví v Praze.

Tvorba Milady Marešové je v mnoha směrech novátorská, což dokazuje i projekt tzv. domácího biografu, který autorka vytvořila v letech 1920–1921 a který je promítán v expozici. Jedná se o čtyři soubory miniaturních, detailně provedených obrázků, které sloužily jako diapozitivy promítané na zeď a které byly doprovázeny mluveným slovem. Milada Marešová se v nich inspirovala lidovým vyprávěním, pohádkami, detektivkou i milostnými příběhy a originální technikou vytvořila jistou protiváhu rodícímu se filmovému médiu

Milada Marešová (1901–1987) patřila mezi první ženy, které studovaly na Akademii výtvarných umění v Praze, v roce 1923 absolvovala v Paříži stáž u Františka Kupky. Ve své tvorbě zůstala po celou dobu věrná realistickým východiskům a její dílo bylo ovlivněno německou novou věcností. Do jejího života i tvorby výrazně zasáhla 2. světová válka; pro své angažmá v ilegálním časopise V boj byla Marešová v roce 1940 zatčena gestapem a odsouzena ke dvanácti letům káznice. Po válce se autorka věnovala převážně dětské ilustraci, k malířství se vrátila až na počátku 60. let. Své vzpomínky na pobyt v ženské káznici ve Waldheimu zachytila nejen v řadě strhujících kreseb, ale i ve válečných memoárech Waldheimská idyla (1947). Kresby, zachycující vězeňskou atmosféru, portréty bachařek i spoluvězeňkyň, i audionahrávka, na níž čte Hana Švehelková texty z knihy, jsou rovněž prezentovány na výstavě. Výstava potrvá do 6. září 2015.

K výstavě Obrazové příběhy Milady Marešové je připravený doprovodný program:

Pátek 12. 6. Večer v galerii s Miladou Marešovou

16.00 Výtvarná dílna inspirovaná domácím biografem Milady Marešové

– výroba skleněných diapozitivů s vlastním příběhem a jejich promítání v expozici

17.30 Hanka Švehelková čte pohádky ilustrované Miladou Marešovou

– čtení pohádek a příběhů, promítání pohádek z babiččiny historické promítačky

Do 19.30 pro dospělé návštěvníky prodloužena otevírací doba galerie

– pojďte si užít podvečerní galerii a výstavu Milady Marešové

Občerstvení zajištěno! 

Neděle 21. 6. v 14.00 Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Martinou Pachmanovou

Doprovodný program pro školy k výstavě Obrazové příběhy Milady Marešové lze objednat na: email: tomanova@galerie.litomysl.cz, tel. 733 680 951.